Het nieuwe seizoen van Meermarkt

Beste standhouder

Beste sympathisant

We brengen u graag op de hoogte van het nieuwe seizoen van Meermarkt. Binnenkort gaat de 27ste editie van start! De markten zullen plaats vinden op de eerste zondag van de maand, tussen 9u en 13u. Dit jaar komt dit neer op volgende zondagen: 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus en 1 september.

Iedereen krijgt gratis een plaats toegewezen. Het comité is 's morgens vanaf 6 uur aanwezig om dit in goede banen te leiden. Mogen we u vragen om ook pas dan naar de Donckstraat te komen. De markt wordt zoals vorig jaar opgesteld in de Donckstraat. Je kan als standhouder een plaats krijgen tussen de Gestelsestraat en het Pijperpad in. Aan één zijde van de Donckstraat kunnen de auto's achter elkaar geplaatst worden, met daarvoor de standen. Aan de overkant kan de auto niet achter de stand blijven staan, omdat de doorgang dan te fel belemmerd wordt. Er wordt gebruik gemaakt van de openbare parkeerplaatsen in de omgeving. Zie ook bij 'ligging'.

Men heeft de gelegenheid iets te drinken in de Gilde of de Mussenakker of mogelijk op de markt. Het comité voorziet zelf geen terras. In augustus organiseren we opnieuw een Proefmarkt met muziek en in september vindt de Boerenmarkt plaats. Verdere info volgt nog daarover!

Alle informatie vindt u terug op de website www.meersemarkt.be of op onze Facebookpagina. Vragen kan u stellen via het mailadres meermarkt@hotmail.be.

We hopen u opnieuw te mogen begroeten op de markt in Meer!

Vriendelijke groeten Het marktcomité